SIMM’s classificatie

Om vast te stellen hoeveel risico patiënten lopen op wondjes of in een vergevorderd stadium zelfs amputatie, wordt er gebruik gemaakt van de zogenoemde SIMM’s classificatie. Aan de hand van deze inventarisatie kan worden nagegaan welke risico’s patiënten lopen wanneer het gaat om het ontstaan van voetwonden. Deze classificatie is op te splitsen in vier niveaus en loopt van ‘geen verhoogd risico’ tot ‘groot risico (met alle gevolgen van dien). De huisarts, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner of podotherapeut gaat na op welk niveau de patiënt zich bevindt.

Schematische gezien ziet de SIMM’s classificatie er als volgt uit:

SIMM’s classificatie Risicoprofiel
SIMM’s 0 Patiënt heeft nog een goed gevoel in de voeten en eventuele wondjes genezen prima.
SIMM’s 1 Patiënt heeft een verminderd gevoel in de voeten of de slagaders zijn aan het dichtslibben; hierdoor stroomt er niet voldoende bloed naar de voeten. Wondjes genezen langzaam.
SIMM’s 2 Patiënt heeft een sterk verminderd gevoel in de voeten, hierdoor voelt hij/zij geen pijn. De slagaders zijn aangetast en dichtgeslibd, hierdoor stroomt er niet voldoende bloed naar de voeten. Wondjes genezen zeer langzaam.
SIMM’s 3 Patiënt heeft een erge ontsteking of open wond gehad. Hierdoor kan amputatie al tot de voorgeschiedenis behoren.

Vergoedingen

Om na te gaan welke zorg met betrekking tot voetproblemen per zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt u doorverwezen naar de website van de Zorgwijzer.